Yönetim ve İşbirliği Rehber İlkeleri

Yönetim ve İşbirliği Rehber İlkeleri, HELM’in kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ilkeler, köklü şirket ilkelerine dâhil edilmiş olup tüm seviyelerde eylem ve kararlarımızın temelini oluşturur.

Söz konusu Rehber İlkeler, farklı iş alanlarında ve farklı hiyerarşik basamaklarda yer alan yöneticilerin ve çalışanların ortak çalışmasının bir sonucudur. HELM’in ancak şirketin yetkin şekilde yönetilmesi, müşterilerine ve tedarikçilerine yönelik işlevlerini ikna edici şekilde yerine getirmesi ve çalışanların kendi sorumluluk sınırları içinde karar verme süreçlerine dâhil edilmesi sayesinde uzun süreli başarı elde edebileceği bilinciyle hazırlanmışlardır.

Bunu başarmak için, tüm çalışanları sürece dâhil eden, bilgi ve becerilerini yaratıcılıkla ve özgüvenli bir şekilde sunup katkı sağlayabilecekleri dolayısıyla ortak başarımız için sorumluluk üstelenebilecekleri bir yönetim ve işbirliği kültürüne ihtiyacımız var.

En büyük mesleki eğitim sağlayıcısı olarak, verdiğimiz eğitimlerle, Hamburg’un dış ticaret sektöründeki en iyi ve en yeni yeteneklerini şirketimize kazardırmayı, yaratıcılık ve rekabet gücümüzü, güçlü performansımızı teminat altına alarak mevcut çalışanlarımızı uzun vadede terfi ettirmeyi amaçlıyoruz.

HELM’in Yönetim ve İşbirliği Rehber İlkeleri, şirkette çalışan herkes için yönlendirme sağlamaktadır ve bu ilkelere uyulması zorunludur. İlkelerin anlam kazanması için, günlük çalışma hayatında değerlendirici geribildirimler ve yapıcı görüşmeler temel bir gerekliliktir.

1. Her bireyin kişiliğini önemser ve ona saygı gösteririz.

Birbirimizi önemsek ve birbirimize saygı göstermek, güvenilir ve yapıcı bir işbirliğinin ön koşullarıdır.

Bunu şu hususları sağlayarak başarırız:

 • dürüstlük, açıklık, adalet ve hoşgörü;
 • hassas ve anlayışlı davranma;
 • kibir ve gösterişten uzak durma;
 • başkalarını dinlemeyi isteme ve bunu yapabilme;
 • başkalarının işine saygı duyma;
 • bilhassa çatışma yaşanan durumlarda, birbirimize adil ve yapıcı şekilde davranma.

2. Şirketimizdeki görevlerimizi ve sorumluluklarımızı ortak fayda doğrultusunda yerine getiririz.

Şirketimizin başarısı ve tüm çalışanları için sorumluluğu paylaşırız.

Yani:

 • İş hedeflerine bağlıyız.
 • İşimizde en yüksek kalite ilkelerine bağlıyız.
 • Ekip ruhuyla düşünür, hareket eder ve şirketin başarısına hep birlikte katkıda bulunuruz.
 • Taahhütlerimizi ve anlaşmalarımızı yerine getiririz; dolayısıyla güvenilir ve öngörülebiliriz.
 • Sorunları derhal, doğrudan ve dürüst biçimde ele alır ve yapıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlarız.
 • Kurumsal menfaati, münferit iş kollarımızın menfaatlerinden önde tutarız.

3. Biz yöneticiler, çalışanlarımız ve şirketimiz için özel bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız.

Başarılı yönetim için karşılıklı güven şarttır. Güven sağlamak içinse örnek davranış sergilemek gerekir.

Yani:

 • Örnek ve olumlu davranışlar sergileyerek çalışanlarımızı motive ederiz.
 • İyi performans sergileyenleri takdir eder ve yetersiz iş sonuçlarını yapıcı eleştirilerle bir öğrenme fırsatı olarak görürüz.
 • Kararları ertelemeyiz.
 • Yıllık değerlendirmelerde, açık şekilde yönlendirme yaparız.

4. Müşterek yönetim ilkelerine bağlıyız.

Yani:

 • Hedefleri iyi tanımlanmış, net ve kapsamlı görevlendirmeler yaparak mutabık kalırız.
 • Çalışanları sorumluluk alanı içinde karar verme süreçlerine dâhil ederek işin yapılmasını ve mümkün olan ölçüde belirli kararların verilmesini sorumlu personele delege ederiz.
 • Gerekirse, çalışanlarımız ilgili kişilere danışabilir ve destek isteyebilir.
 • Bununla birlikte, genel kural olarak, çalışanların mutabık kalınmış hedeflere ulaşmada kendi kendilerini yönetmelerini bekleriz.
 • Yine de, yöneticiler olarak gelişimlerini gözlemlemek ve gerektiğinde yardımcı olmak bizim sorumluluğumuzdadır.

5. Karşılıklı ve yapıcı işbirliğimizin önemli bir ön koşulu olarak, gerekli ve kapsamlı bilgi sağlanmasına katkıda bulunuruz.

Yani:

 • Herkes bilgi verme ve alma konusunda eşit derecede sorumludur;
 • verimli bilgi alışverişi için, çalışanlarımızın belirtilen zamanlarda görüşmelere ve düzenli iletişime girme konusunda istekli olmaları gerekir.
 • Ayrıca, hedef odaklı ve sorumlu bir şekilde bilgi içeriğini, kapsamını ve zamanını belirleriz.

6. Performansımız ve davranışlarımıza öz-eleştiri getirebiliriz.

Düzenli geribildirim görüşmeleri, kendimizi gerçekçi biçimde değerlendirmemize ve kişisel gelişimimizi kolaylaştırmamıza yardımcı olmaktadır.

Sürekli devam eden bu süreç, şu açılardan bizim için önemlidir:

 • Güçlü ve zayıf yanları ele almak,
 • kendi performansımızı ve davranış kalıplarımızı sorgulamak ve bunları değiştirmeye hazırlıklı olmak,
 • bu görüşmeleri adil biçimde ve her iki taraf için bir öğrenme fırsatı olacak şekilde yürütmek,
 • geliştirilmesi gereken noktalar varsa bu konuda karşılıklı olarak anlaşmaya varmak.

7. Gelecekteki gerekliliklere hazırlıklı olmak, mesleki ve kişisel niteliklerimizi daha fazla geliştirmek için ileri eğitim-öğretimden faydalanırız.

Her çalışan, kendi niteliklerini sürekli olarak geliştirmekten sorumludur. Şirket, uygun, ileri eğitimlerle çalışanları destekler.

Şirket;

 • Yöneticilik pozisyonuna atanan çalışanların uygun eğitimleri alarak yeni görevlerine hazırlanmalarını sağlar,
 • çalışanlara yetkinlikleri ve motivasyonları doğrultusunda mesleki gelişimleri konusunda yardımcı olur.