Çevre ve toplum sorumluluğu

Uluslararası faaliyet gösteren, başarılı bir kimyasal ürün pazarlama şirketi olarak, ürünlerimizle ilgili tüm işlemlerde sorumlu davranmaya fevkalade önem veriyoruz. Güvenlik ve bakım, hem ulaşım hem depolama safhalarında, bizim için en öncelikli hususlardır. Amaç insanları ve çevreyi korumaktır, ancak bu aynı zamanda şirketimizin yenilikler alanındaki kuvvetini ve rekabet gücünü de teminat altına almaktadır.

Kapsamlı kalite yönetimi anlayışımızı, şirketimizi geleceğe hazırlamanın bir parçası olarak görüyoruz. Ayrıca, Verband der Chemischen Industrie (Kimya Sektörü Derneği) tarafından yürütülen Responsible Care (Sorumlu Bakım) programına gönüllü olarak katılan HELM AG, sürdürülebilir kaynak yönetimine ve toplumsal ve çevresel hedefler izleyen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine uygun davranmayı taahhüt eder.

Doğrudan etki alanımız içerisinde, söz konusu ilkeleri kendi kaynaklarımıza göre uygulamak için aktif çaba gösteriyoruz.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamındaki 10 ilke:

  • Kendi etki alanımız içinde, uluslararası kabul gören insan haklarını desteklemek ve bu haklara saygı göstermek
  • İnsan hakları ihlallerinde bulunmamak
  • Sendikalaşma hakkına saygı göstermek
  • Her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasını bertaraf etmek
  • Çocuk işçiliğine etkin şekilde son vermek
  • İstihdam ve mesleklerde ayrımcılığa son vermek
  • Çevre sorunlarında önleyici bir yaklaşım benimsemek
  • Çevresel sorumluluğu artıracak girişimlerde bulunmak
  • Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmek
  • Rüşvet ve haraç dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele etmek