Kurumsal Politika Rehber İlkeleri

I. GİRİŞ

HELM Yönetim Ekibi, bu Kurumsal Politika Rehber İlkeleri yoluyla tüm HELM çalışanlarının yanı sıra şirket dışındaki tüm ilgili tarafları şirket ilkeleri, hedefleri ve kültürü hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

HELM, bu Kurumsal Politika Rehber İlkelerini kapsamlı analiz ve görüşmeler sonucunda kabul etmiştir. Bu ilkeler gelecekte de geçerli eylem ve operasyonlarımızın sürdürülmesini temel alan ve Helm’i gelişimi boyunca şekillendiren ilke ve inançları ortaya koymaktadır.

Hedeflerimizi ne kadar açık ve net şekilde belirlersek, onlara o kadar rahat ulaşabiliriz. Bu, ticari ve iş konumlandırmamızın yanı sıra performans ve yüksek kalite standartları taahhüdümüz için de aynı derecede geçerlidir. Hissedarların açık isteği doğrultusunda HELM’in daima bir aile işletmesi olarak kalacak olması, iş ortaklarına ve çalışanlara bugün pek çok işletmede eksik ama gerekli olan uzun dönemli güvenceyi sunmaktadır. Bu karar aynı zamanda sürekli toplumsal ve ekonomik gelişime yönelik ortak sosyal sorumluluğumuzu dile getirmektedir. Ayrıca, Sorumlu Bakım ve Koruma ilkelerimizde belirtilen, çevreye karşı sorumluluk tavrımızı da kapsamaktadır.

Bu gerekliliklerin hem iş ortaklarımız hem çalışanlarımız için ortak bir uygulama haline gelmesi ve şirketin sürdürülebilir başarısına katkı sağlaması için, günlük işlerimizde misyon beyanımızın gerekliliklerine uygun davranmak için elimizden geleni yapıyoruz.

II. AMAÇ

Kimyasal ürünlerin uluslararası pazarlamasında uzun vadeli, sürdürülebilir değer yaratmak.

III. KİMLİK

 1. Kimyasal ürün sektöründe ulusal ve uluslararası dağıtıma odaklanan uluslararası bir pazarlama şirketiyiz. İş ortaklarımız için kapsamlı hizmetler sunarız.
 2. Ürün gruplarımızda sınıfımızın en iyisiyiz.
 3. Müşterilerimize ve tedarikçilerimize en üst düzeyde özen gösteririz. Adil, açık, esnek, hızlı ve güvenilir davranırız.
 4. Biz bir aile şirketiyiz.
  Hissedarlarımız ve çalışanlarımız, bağımsızlığımızı sürdürmemiz hususunda aynı derecede kararlıdır.
 5. Performans ve gelecek odaklı düşünürüz ve geleneksel değerlere bağlıyız.
 6. Çalışanlarımıza ve faaliyette bulunduğumuz topluluklara karşı sosyal sorumluluğumuz olduğuna inanırız.
 7. Uzun vadeli düşünür, işimizi sabit ve sürekli şekilde büyütmeyi amaçlarız.
 8. Tüm seviyelerde en yüksek kalite standartlarına uygun hareket ederiz. Amacımız, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı yüksek performans sergileyerek kazanmaktır.
 9. İnsanları ve çevreyi korumak için kimyasal hammaddeleri Sorumlu Bakım ilkeleri doğrultusunda işleme alırız.
 10. Kâr odaklıyız ve maliyet konusunda bilinçliyiz; işimizi finansal kilit performans göstergeleri (KPI) çerçevesinde yürütürüz. 

IV. İSTİKAMET

"Geleceğe açık"

Güçlü olduğumuz iş kollarını büyüterek, ürün gruplarımızda ve pazarlarımızda odaklanmayı ve ihtisaslaşmayı sürdürerek organik büyüme sağlıyoruz.

Bu suretle, faaliyet gösterdiğimiz çeşitli iş alanlarının giderek daha fazla karmaşıklaştığını göz önünde bulundurarak, pazarlama yapılarımızda ve süreçlerimizde gerekli düzenlemeleri yapmayı kabul ediyoruz.