HELM – Alman kanunlarına tabi, hisseli limited aile şirketi

1950 yılında Hermann Schnabel, şirketi Karl Otto Helm’den satın alıp kimyasal ürün ticaretine odaklandı ve işini başarılı şekilde geliştirmeye başladı. 1984 yılına kadar şirketi yöneten Hermann Schnabel, ardından işi oğlu Dieter Schnabel’e devretti. Dieter Schnabel, o tarihten sonra şirketi 28 yıl boyunca başarıyla yönetti ve geliştirdi. 2012 yılında Dieter Schnabel, İcra Kurulu Başkanı görevinden ayrılarak Denetleme Kurulu Başkanı oldu. Stephan Schnabel bugün şirketin Mahsul Koruma kolundan sorumlu üçüncü nesil İcra Kurulu üyesi olarak görevini sürdürüyor. HELM AG hisselerinin %60'ı Dieter Schnabel'de, %40'ı da Stephan Schnabel'de bulunmaktadır.

Şirket 1950’den bu yana, el değiştirmeden aynı aile tarafından yönetiliyor

Kararlarda süreklilik ve sürdürülebilirlik, bir aile şirketinin tipik avantajlarındandır; zira bir aile şirketi genellikle halka açık limited şirketlere özgü kısa vadeli hedeflerden ve çıkarlardan başarıyla kaçınabilir. Çeyrek dönemler için belirlenen rakamların yarattığı telaşlı “hareketlilik” kesinlikle HELM AG’nin bir özelliği değildir.

HELM, çeyrek dönemlik değil nesillik düşünür ve harekete geçer.

Katı yeniden yatırım politikası, elde edilen kazançların şirket içinde kalmasını sağlar. Bu da rezerv seviyesini güçlendirir, grup için yüksek öz kaynak değeri sağlar ve dolayısıyla şirketin bağımsızlığını teminat altına alır. Yani karar verme özgürlüğü korunur ve şirket başkalarına bağlı kalmadan kendi başına sürdürülebilir şekilde gelişebilir. Geçen yıllar içinde HELM AG, izlenmesi gereken doğru yaklaşımın bu olduğunu güçlü kanıtlarla ortaya koymuştur.