Basın Bildirisi: HELM Şirketler Grubu - 2017 Bilançosu

HELM önemli ölçüde daha iyi sonuçlar kaydediyor

Hamburg, 16 Mayıs 2018

Toplam 2017 yılı:

  • Dünya cirosu: 7,4 milyar EUR (artı %7)
  • EBITDA: 46,7 milyon EUR (artı %131)
  • Yıllık şirketler grubu bilançosu: 18,4 milyon EUR (önceki yıl: -15,6 milyon EUR)

HELM Şirketler Grubu, 2017 faaliyet yılında ana faaliyet alanında bağlı şirketlerin kazançlarından önce memnun edici bir sonuç elde etmiştir. İşlemsel açıdan yaklaşık 500 milyon Avro’luk bir ciro artışı kaydedilmiştir:

Dünya cirosu 7,4 milyar EUR (önceki yıl: 6,9 milyar EUR) tutarındadır.

HELM Şirketler Grubunun olumlu gelişimi, toplam olarak sağlam bir konjonktür ve elverişli bir piyasa ortamı tarafından desteklenmektedir. Petrol fiyatı toparlanmaya devam etmektedir ve 2017 sonunda varil başına yaklaşık 66 ABD Dolar’ı civarındaydı. Sonuç olarak kimyasal ürünler için ürün fiyatları artmıştır.

Şirketler Grubunun ticari marjının yeniden geliştirilmesi sayesinde, gayri safi kazanç önceki yıla göre önemli ölçüde artmıştır. Kimyasallar ve Ecza faaliyet alanları, önceki yılda daha iyi sonuçların elde edilmiş olmasına önemli katkıda bulunmuştur. 

HELM Şirketler Grubunun memnun edici işlemsel performansı, yeniden bağlı şirketlerdeki kayıplar nedeniyle toplam olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir.

Şirketler Grubu, yılı 18,4 milyon EUR’luk (önceki yıl: -15,6 milyon (EUR) bir kazanç ile kapatmıştır.

Hans-Christian Sievers, HELM AG Yönetim Kurulu Başkanı: “Olumlu gelişim ve daha iyi sonuçlar beni sevindiriyor.  2016 gibi zorlu bir yıldan sonra hızlı şekilde yeniden başarıyı yakalayabildiğimizi gösterdik. Ayrıca faaliyet alanlarımızı daha da geliştirebildik. Yeni sözleşmeler ve işbirlikleri sayesinde önümüzdeki yıllara olumlu bakıyorum.”

Şirketler Grubu performansı: Gelişimin rakamları

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard

- Bilgiler milyon EUR olarak - 2017 2016 2015
Ciro      
- Dünya cirosu 7.445 6.935 8.498
  (+7%) (-18%)  
- Dış ciro 4.111 3.867 4.540
  (+6%) (-15%)  
Kazanç      
- EBITDA 46,7 20,2 70,6
  (+131%) (-71%)  
- Vergiler öncesi performans 24,8 2,8 57,0
  (+786%) (-95%)  
- Şirketler Grubu yıllık net kazanç/açık meblağ 18,4 -15,6 35,5
- İşlemsel nakit akışı 100,0 19,2 70,9
  (+421%) (-73%)  
       

HELM Şirketler Grubunun 2017’deki ana sürüm ve satış piyasası % 59,4’lük bir pay ile Avrupa’ydı. Ardından %26,1’lik bir pay ile Amerika ve %13,7’lik bir pay ile Asya takip ediyor.

Öz sermaye 727 milyon EUR (önceki yıl: 763 milyon EUR) civarındadır. Düşüş, ABD Doları’nın Avro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle sadece döviz kurundan kaynaklanmaktadır. Şirketler Grubu %49 ile (önceki yıl %51,8) çok iyi bir öz sermaye oranına sahiptir. Bağımsızlık ve stabilite böylece sağlanmıştır.

Faaliyet alanlarının gelişimine genel bakış

Kimyasallar: Hammaddeler ve Türevler

HELM, yükselen ürün fiyatlı ve olumlu bir piyasa ortamında 2017 yılında konsolide ciro gelirini yaklaşık 2,6 milyar EUR’ya (önceki yıl: 2,3 milyar EUR) kadar artırabilmiştir. Bu rakam, %13’lük bir artışa tekabül eder. Birçok üründe daha yüksek bir marj elde edilebilmiştir.

HELM, Hammaddeler ürün alanında, özellikle Metanol ürününde hafif bir gerileme kaydetmiştir, Propilen ve etilen glikoller ticareti olumlu gelişim kaydetmiştir, satılan miktarlar artırılmıştır. Hammaddeler ürün alanında toplam olarak olumlu sonuçlar kaydedilmiştir.

Türevler ürün alanında hem katı maddeler hem de sıvı kimyasallarda sevindirici sonuçlar kaydedilmiştir. HELM’in 2014 yılından beri kapsamlı olarak geliştirdiği asit ve çözelti ticaretinde özellikle olumlu bir gelişim kaydedilmiştir.

Kimyasallar faaliyet alanı %63,8 ile, HELM Şirketler Grubunun en yüksek cirolu faaliyet alanıdır. 

Gübre

Gübre faaliyet alanı, önceki yılda kendini yeniden çok değişken ürün fiyatları ile mücadele etmiştir. Kuzey yarım küredeki elverişsiz hava koşulları da gecikmiş ve vasat bir ilkbahar sezonuna neden olmuştur.

HELM Fertilizer, satılan miktarları toplam olarak hafifçe yükseltebilmiştir. Ancak gübre piyasasındaki sarsılan fiyatlar nedeniyle, ciro %5 oranında 922 milyon EUR’ya (önceki yıl: 973 milyon EUR) kadar artmıştır. Marjların gelişimi beklentilerin gerisinde kalmıştır.

Howdendyke, Büyük Britanya'daki blending tesisimizin kullanılan kapasitesi açısından olumlu bir gelişme kaydedilmiştir. HELM, 2017 yılında da dağıtıcı ticaretinin tutarlı şekilde genişletilmesini sürdürmüştür. Bunun için Arjantin’de yeni bir tank deposu kiralanmıştır.

Fertilizer faaliyet alanı, %22,4 ile HELM Şirketler Grubundaki ikinci büyük ciro payına sahiptir.

Bitki koruma

Crop Protection faaliyet alanı, 2017’de toplam olarak hafifçe büyüyen piyasalar ile karşı karşıya kalmıştır. Çevre ve güvenlik yükümlülükleri nedeniyle Çin’de üretim tesislerinin kapatılmasından dolayı teslimatta darlıklar yaşanmıştır. HELM, daha yüksek çevre standartlarına ilişkin çabaları olumlu karşılamaktadır.

HELM Crop Protection, bu bağlamda memnun edici bir gelişim kaydetmiştir. Ciro önceki yılın düzeyinde kalmış olup 262 milyon EUR (önceki yıl: 260 milyon EUR) civarındaydı.

Ana sürüm ve satış piyasaları Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’dır.

Ecza

HELM Pharma, hafifçe gerileyen ciroya rağmen faaliyet sonuçları açısından da olumlu bir gelişim kaydetmiştir. Ciro kazancı 192 milyon EUR (önceki yıl: 206 milyon EUR) civarındaydı.

Hamburg ve HELM de México kardeş şirketinde elde edilen sonuçlar özellikle sevindiricidir. Biosimilars’ı geliştiren Richter HELM Biologics iş ortaklığı da çok iyi sonuçlar elde etmiştir.

HELM Pharma, bileşik ilaçlar geliştirerek yoğun şekilde portföyünü genişletmektedir.  HELM, 2017 yılında inhalasyon sektöründe faaliyete başlamıştır.

HELM International

HELM, 30’dan fazla ülkedeki 100 temsilcilik ile uluslararası düzeyde boy göstermektedir. Merkezi HELM International alanı üzerinden düzenlenen kardeş şirketleri, önceki faaliyet yılında sağlam ve çok iyi kazançlar kaydetmiştir. 2017’de Bangkok, Tayland’da bir satış ofisi açılmıştır.

Human Resources

Dünya çapındaki HELM teşkilatının eleman sayısı 2017 yılında artmıştır. 31.12.2017’de Hamburg’da HELM’de 627 (623) eleman çalışmaktayken, Almanya’da 688 (684) eleman çalışmaktaydı. HELM’de, ortaklıklar dahil, dünya çapında 1.521 (1.495) kişi çalışmaktadır.

2018’e bakış

HELM, 2018 faaliyet yılına iyi girmiş olup ilk çeyrekte çok olumlu geçmiştir. Ekonomik çerçeve koşulları toplam olarak elverişliyken, güçlü bir petrol fiyatı kimyada fiyatların sağlam olmasını sağlamaktadır.

Beamont, Texas, ABD’deki Natgasoline LLC Metanol tesisi önümüzdeki dönemde faaliyete başlayacaktır. HELM böylece Metanol miktarlarını önemli ölçüde artırabilecektir ve şimdiden önemli olan piyasa konumunu daha da genişletebilecektir.

Bağlı şirketler olumlu bir gelişim kaydetmektedir. HELM, 2017’ye göre daha iyi sonuçlar ve olumlu bir seyir beklemektedir.

HELM hakkında

HELM AG, zengin gelenekli Hamburglu bir aile şirketi olup 117 yıla aşkın bir geçmişe sahiptir. HELM Chemikalien (Hammaddeler ve Türevler), çok işlevli bir satış ve sürüm teşkilatı olarak bitki koruma ilaçları, ecza etken maddeleri, ilaçlar ve gübreler işlemektedir. HELM, günümüzde dünya çapında en büyük kimya pazarlama şirketidir ve 30’dan fazla ülkedeki 100 temsilcilik, satış ofisi ve ortaklık ile bölgeye özel bilgiler sayesinde en önemli piyasalara erişmektedir.