HELM KIMYA LTD. ŞIRKETI
Skip to main content

Basın Bildirisi: HELM Şirketler Grubu - 2018 Bilançosu

HELM Grubu karını artırdı

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard

Hamburg, 31 Mayıs 2019

2018:

  • Global ciro: 8.3 milyar EUR (% 11 artış)
  • Grubun yıllık net karı 66.1 milyon EUR (önceki yıl 18.4 milyon)
  • HELM PROMAN Methanol AG'nin kurulması: Methanol pazarlaması için global ölçekte çalışan ortak girişim
  • Pharma işkolu geliştirme şirketi Phargentis S.A.'ya iştirakte bulunmuş ve akciğer hastalıklarının zorlu tedavi alanına açılmıştır

HELM Grubu büyüme sürecini 2018 yılında da sürdürmüş ve memnuniyet verici bir sonuç elde etmiştir. Hem ciro hem de faaliyet karı artmıştır. Global cirosu % 11 artarak 8,3 milyar EUR olmuştur.

Grup, yılı 66,1 milyon EUR kar (önceki yıl: 18,4 milyon EUR) ile kapatmıştır. Geçen yılki kar artışında Chemicals, Fertilizer ve Pharma iş kolları belirleyici olmuştur.

HELM AG Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Christian Sievers "Geçen yıl yeni bir yola girdik: Kuzey Amerika'nın en büyük methanol tesisine iştirak etmekle ve ayrıca HELM Proman Methanol'u kurarak grubumuzu bu üründe dünya genelinde yeniden konumlandırdık. Aynı zamanda ana faaliyet alanlarımızda lojistik, dağıtım ve uluslararası pazarlama ile hangi katma değerleri oluşturabileceğimizi tekrar gösterdik – yapılan yeni sözleşmeler bunun ispatıdır."

Grup sonuçları: Sayılarla büyüme

- Rakamlar milyon EUR olarak -201820172016
Ciro
- Dış ciro5.106 (+24%)4.111 (+6%)3.867 (-15%)
- Global ciro8.297 (+11%)7.445 (+7%)6.935 (-18%)
Kar
- EBITDA112,3 (+140%)46,7 (+131%)20,2 (-71%)
- Vergi öncesi kar95,5 (+285%)24,8 (+786%)2,8 (-95%)
- Grup yıllık net kar / -net zarar66,118,4-15,6

HELM Grubunun 2018 yılı ana pazarı cirodaki % 56,3'lük payla Avrupa olmuştur, bunu % 27,0'lik payla Amerika ve % 16,2'lik payla Asya takip etmiştir.

Grubun özsermayesi daha da güçlenmiş ve 779 milyon EUR olmuştur (önceki yıl: 727 milyon EUR). Grup, %42 gibi çok iyi bir özsermaye oranına sahiptir. Bağımsızlık ve istikrar böyle sağlanmıştır. Dört işkolunun geliştirilmesi için yatırımlar planlanmıştır.

İşkollarının gelişimine genel bir bakış

Chemicals: Feedstocks, Derivatives and Methanol (Kimyasallar: Hammaddeler, Türevler ve Methanol)

Oldukça iyi olumlu piyasa koşullarında, artan ürün fiyatları ile birlikte HELM Chemicals 2018 yılı konsolide satışları 3,7 milyar EUR olmuştur (önceki yıl: 2,6 milyar EUR). Bu rakam yaklaşık %42 oranında bir artışı ifade etmektedir.

Methanol ürün grubu işi, Chemicals işkolunun başarısına büyük katkıda bulunmuştur. Methanol, 2018 yılı haziran ayından beri Wollerau-İsviçre'deki HELM Proman Methanol Gruppe tarafından pazarlanmaktadır. HELM Proman Methanol, Houston-ABD ve Singapur'daki şubeleri ile dünya genelindeki talepleri karşılamaktadır. Şimdiye kadar olan miktarlara ek olarak, HELM Grubunun iştiraki olan yeni ortak girişim, ABD'deki Natgasoline LLC methanol tesisinde üretimine başlanan ürünleri de pazarlamaktadır.

Asitler ve alkaliler pozitif gelişme göstermiştir. İspanya'nın Burgos şehrinde yeni bir lokasyon faaliyete geçmiştir.

Chemicals işkolu % 73 oranı ile HELM Grubunun en güçlü ciroya sahip iş koludur.

Fertilizer (Gübre)

Gübre piyasası 2018 yılında yeniden istikrarsız bir görünüm arz etmiştir.

Fertilizer işkolu istikrarsız bir çevredeki riskleri azaltmak için bilinçli olarak yapısal pazarlama ve dağıtıma daha güçlü bir şekilde odaklanmıştır. HELM, ABD'de dağıtım işi ile büyümektedir, Louisiana-Alexandria'da yeni bir terminal işletmeye alınmıştır. Bu işkolu 2018 yılında 760 milyon EUR tutarında bir ciro elde etmiştir (önceki yıl: 922 milyon EUR).

Fertilizer işkolu % 14,9 oranı ile HELM Grubu içinde en büyük ikinci ciro payına sahiptir ve 2018 yılında mali değerlere önemli bir katkı yapmıştır.

Crop Protection (Bitki koruma)

Mısır ve soya fasulyesi gibi tarım ürünleri için genelde zor piyasa koşullarının yanısıra, artan üretim maliyetleri tarım ürünlerinin karlılığına etki etmektedir. Bu etkenler bitki koruma ürünleri ile yapılan işe olumsuz etkide bulunmuştur.
HELM Crop Protection bu zorlu koşullarda satışlarını % 10,7 oranında artırarak 290 milyon EUR tutarına ulaştırsa da (önceki yıl: 262 milyon EUR) bu sonuç memnuniyet verici değildir. Çin'deki arz yetersizliği müşterilere tam olarak yansıtılamayan yüksek fiyatlara neden olmuştur. Bundan başka özellikle Latin Amerika'da yaşanan döviz kuru dalgalanmaları karlılığa olumsuz etkide bulunmuştur.

Başlıca önemli pazarlar Avrupa ve ayrıca Kuzey ve Güney Amerika'dır.

Pharma (Ecza)

HELM Pharma iş sonuçlarını yeniden daha iyi bir konuma getirdi. Satış tutarı 202 milyon EUR olarak gerçekleşti (önceki yıl: 192 milyon EUR).
HELM Grubunda ilaç işleri iki bölüme ayrılmıştır: Bunlar, ilaç hammaddeleri (API) ticareti ve tıbbi ilaçların geliştirilmesi ve pazarlanmasıdır. Her iki bölüm de başarılı bir şekilde gelişmiş ve HELM Grubu gelirlerine önemli oranda katkı sağlamışlardır.

2018 yılında HELM, COPD alanında inhalasyon ürünlerinde uzmanlaşmış olan geliştirme şirketi Phargentis S.A.'ya iştirakte bulunmuştur.

Ayrıca Pharma işkolu, multipl skleroz, epilepsi, herpes simplex, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarına karşı toplam dört ürünü başarılı bir şekilde piyasaya sürmüştür.

Human Resources

2018 yılında dünya genelinde HELM organizasyonunda çalışanların sayısı artmıştır. 31.12.2018 tarihi itibariyle HELM Grubunda Hamburg'da 664 (önceki yıl: 627) Almanya'da ise 733 (önceki yıl: 688) kişi çalışmaktaydı. Dünya genelinde HELM Grubunda iştirakler dahil 1.621 (önceki yıl: 1.521) kişi çalışmaktadır.

2019 yılına genel bakış

Dünya genelinde ekonomik büyüme oralarının yavaşlamasına rağmen HELM iyi pozisyon almıştır ve Grubun büyümesinin sürdürüleceği 2019 yılına güvenle bakmaktadır.

Uluslararası alandaki bağlı şirketlerin yerel dağıtım işleri, cari iş yılında da istikrarlı bir gelir desteği olmayı sürdürecektir.

Yeni methanol ortak girişimi HELM Proman Methanol ile HELM artık ürünü dünya genelinde daha iyi pazarlayabilecektir. Bu durum halen 2019 yılının ilk çeyrek verilerinde ciro artışı olarak görülmektedir. Yeni tedarik sözleşmeleri 2019 yılına olumlu etkide bulunacaktır.

HELM hakkında

HELM AG, 118 yıllık geçmişe sahip Hamburg'da yerleşik köklü bir aile şirketidir. Çok işlevli bir satış organizasyonu olarak HELM, kimyasallar, bitki koruma maddeleri, ilaç etkin maddeleri, tıbbi ilaçlar ve gübre işlemektedir. Günümüzde HELM dünyanın en büyük kimyasal pazarlama işletmelerindendir ve 30'dan fazla ülkede 100'den çok şube, satış bürosu ve iştirakleri ile sahip olduğu spesifik yerel bilgiler sayesinde en önemli pazarlara erişimi güvenceye almaktadır.