HELM KIMYA LTD. ŞIRKETI
Skip to main content

HELM Şirketler Grubu 2019 Bilançosu

HELM Grubu stabil ciro açıkladı. Kârlılık dış etkenlerden ve bağlı şirketlerdeki kayıplardan olumsuz etkilendi.

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard

Hamburg, 9 Haziran 2020

2019 mali yıl sonuçları:

  • Dış ciro: 5.0 milyar EUR
  • İlaç iş kolu toplam yedi adet jenerik ilacı piyasaya sürdü.
  • Grubun Kuzey Amerika'daki bölgesel varlığı suni gübre sektöründeki bir devralma ile önemli oranda güçlenmiştir.

HELM Grubu büyüme sürecini 2019 yılında sürdürememiştir. Dış ciro 5.016 milyar EUR seviyesinde stabil kalmıştır.

2019 yılı için yapılan olumlu tahminler, kimyasal madde fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde keskin şekilde düşmesi nedeniyle belirgin şekilde azalmıştır. Geçen yıl boyunca ABD ile Çin arasında gittikçe tırmanan ticaret savaşları ile birlikte petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, HELM Grubunun 2019 yılı kazancına önemli oranda olumsuz etkide bulunmuştur. Gübre ve Bitki Koruma iş kolları, iklim koşulları nedeniyle olağanüstü şartlarla karşı karşıya kalmıştır. Ek olarak Texas Beaumont'da (ABD) metanol tesisi Natgasoline'deki üretim sorunları ve ayrıca Trinidad ve Tobago'daki iştiraklerdeki olağandışı amortismanlar HELM Grubu için olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Şirketin ortağı ve 2020 Nisan ayından beri HELM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Stephan Schnabel yine de geçen yıl boyunca yaşanan olumlu gelişmeleri vurguladı: "Zorlu koşullara rağmen Grubun uzun vadede büyümesi için temeli güçlendirmeyi başardık. Sahip olduğumuz sürekli iş bağlantıları ve ortaklıklarımız, işimizi daha da ilerletme bağlamında önemli bir unsurdur."

"Buna örnek olarak, HELM'in suni gübrede dünyanın en büyük pazarında daha da güçlenmesini sağlayacak ABD'deki bir devralma işlemidir. Bu, bitki koruma iş koluna da olumlu etkide bulunacaktır. İlaç iş kolunda ayrıca iştirakımız Phargentis S.A. ile olan ortaklığımız başarı için önemli bir itici güç olacaktır" dedi Stephan Schnabel.

Grup Sonuçları: Sayılarla Performans

- Rakamlar milyon EUR olarak -201920182017
Ciro
- Dış ciro5.016
(-2%)
5.106
(+24%)
4.111
(+6%)
Kâr
- EBITDA- 29.8
(-127%)
112.3
(+140%)
46.7
(+131%)
- Vergi öncesi kâr- 66,0
(-170%)
95,5
(+285%)
24,8
(+786%)
- Grup yıllık net kâr / zarar- 66,866,118,4

HELM Grubunun 2019 yılında en çok satış yaptığı pazar %52,9 ciro payı ile Avrupa oldu, bunu %29,6 ile Amerika ve %16,8 ile Asya takip etti.

Öz sermaye, negatif grup kârı nedeni ile az miktarda gerilemiş ve 692 milyon EUR olarak gerçekleşmiştir (önceki yıl: 779 milyon EUR). Grup hâlen %41 ile çok iyi bir öz sermaye oranına sahiptir. Böylelikle bağımsızlık ve stabillik sağlanmış ve sürdürülmüştür.

İş Kollarının Gelişimine Genel Bir Bakış

Kimyasallar: Hammadde, Türev Ürünler ve Metanol

Kimyasallar iş kolu, HELM Grubu içinde en güçlü ciroya sahip iş kolu olmayı sürdürmüştür. Çok zorlu piyasa koşullarına ve bunun sonucunda oluşan düşük fiyat seviyelerine rağmen HELM, satış miktarlarını ve pazar oranlarını artırmaya devam etmiş ve 3,7 milyar EUR tutarında bir ciro elde etmiştir (önceki yıl: 3,7 milyar EUR). Ancak İş kolunun kârı fiyatlardaki düşme nedeniyle önemli ölçüde azalmıştır.

Ürün alanında Kimyasallar iş kolu münferit başarılar elde etmiştir. Örneğin, 2019 mali yılı asit ve çözeltiler ürün gamında Avrupa genelinde HELM Grubunun tarihinde en iyi yıl olmuştur. Bu bağlamda Avrupa'da lojistik ve depolama alanında diğer yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

Bitki Koruma

Bitki Koruma iş kolu için ekonomik koşullar geçen yıl boyunca yine oldukça zorlu geçmiştir. ABD ve Brezilya'da görülen çeşitli ve dengesiz hava koşulları nedeniyle bitki koruma ürünleri için ilgili sezon ertelenmiş veya kısmen hiç ortaya çıkmamıştır. Bitki Koruma iş kolu bu dışsal etkenler nedeniyle işini memnuniyet verici seviyede ilerletememiş ve 267 milyon EUR tutarında bir ciro elde ederek (önceki yıl: 290 milyon EUR) önceki yılın seviyesinde kalabilmiştir.

Zorlu koşullara rağmen Bitki Koruma işi Brezilya ve Meksika'da iyi gitmiştir. Her iki ülkede de yeni ürün ruhsatları ve mevcut müşterilerle olan işlerin büyütülmesi sayesinde ciro artışı gerçekleşmiştir. Japon iş ortakları ile iş birliğinin derinleştirilmesi ile HELM'in diğer iki yenilikçi ürünü piyasaya sürmesi özellikle memnuniyet vericidir. Bu ürünler; Meksika'da Tolpyralatin adlı herbisit ve Kolombiya'da Flonicamidin adlı insektisittir. Böylece HELM kendisini yenilikçi çözüm ortağı olarak konumlandırmayı sürdürmüştür.

Gübre

2019 mali yılında suni gübre endüstrisi bir kez daha büyük güçlüklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, özellikle son on yılda en büyük taşkınların talepte önemli bir düşüşe yol açtığı en önemli tekil pazar olan ABD için geçerlidir. Buna rağmen Gübre iş kolu işlevsel dağıtım yöntemi ile cirosunu 737 milyon EUR tutarı ile önceki yıl seviyesinde tutmayı başarmıştır (önceki yıl: 760 milyon EUR).

HELM geçen yıl Gübre iş kolunda büyümeye devam etmiştir. 2019 Mayıs ayında ABD'de CGB Enterprises, Inc. suni gübre işi satın alınmıştır. Bu satın alma ile birlikte HELM, ABD'deki suni gübre işini ek sekiz terminal ile büyütmüştür. HELM günümüzde sahip olduğu 760.000 ton depolama kapasitesi ile ABD'de suni gübre dağıtım işinde pazarın liderleri arasında bulunmaktadır.

İlaç

HELM Pharma elde ettiği 226 milyon EUR tutarındaki satış gelirleri (önceki yıl: 202 milyon EUR) ile faaliyet sonuçlarını tekrar geliştirdi.

HELM 2019 yılında iş ortakları ile birlikte toplam yedi yeni jenerik ilacı piyasaya sürdü. Bunlar arasında HELM'in ilk biyobenzeri ağır osteoporoz vakalı hastaların tedavisinde kullanılan, etkin maddesi Teriparatid olan biyoteknolojik olarak üretilen jenerik ilacın (biyolojik) Avrupa'da piyasaya sürülmesi sayılabilir.

7 yıllık geliştirme sürecine toplam 42 milyon EUR tutarında yatırım yapılmıştır. İlaç 2020 yılında Japonya ve Kore'de piyasaya sürülecektir.

HELM'in jenerik ilaç geliştirme çalışmaları önümüzdeki yıllarda da yoğun şekilde devam edecektir. HELM'in iştiraki olan Phargentis S.A. (Lugano, İsviçre) ile yapılan iş birliği sonucunda, sadece solunum yolları hastalıklarında şu an için yüksek uzmanlığa sahip dört ürün geliştirme aşamasında bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları

2019 yılında dünya genelinde HELM organizasyonlarındaki ortalama toplam çalışan sayısı az da olsa artmıştır. HELM Hamburg'da 662 (2018: 631), dünya genelinde iştirakler dahil 1.684 (2018: 1.663) kişi istihdam edilmektedir.

2020 yılına bakış

2020 yılı için genel ekonomik görünümde belirsizlik söz konusudur. Devam eden pandemi nedeniyle ve neredeyse tüm alanlarda mevcut olan kısıtlamalar sonucunda, şimdiye kadar görülmemiş şekilde dünya genelindeki ekonomi gittikçe olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenlerle önümüzdeki yıl için tahminlerde bulunmak çok zordur. Önümüzdeki mali yıl için beklentilerimiz bu nedenle çok temkinlidir.

Bu koşullar altında HELM, mevcut işlerin güvenilir şekilde geliştirilmesine odaklanarak ölçülü şekilde hareket etmeyi benimsemiştir. Bu zor pazar koşullarında, HELM Grubunun dünya genelinde çalışan bir satıcı olarak sahip olduğu detaylı yerel pazar bilgileri ile ürün ve pazarları konumlandırma tecrübesi, kendisine, rakiplerine oranla daha belirgin fırsatlar sağlayacaktır.

HELM hakkında

HELM AG, 120 yıllık geçmişe sahip Almanya'nın Hamburg şehrinde yerleşik köklü bir aile şirketidir. Çok işlevli bir satış organizasyonu olarak HELM, kimyasallar, bitki koruma maddeleri, ilaç etkin maddeleri, tıbbi ilaçlar ve gübre alanlarında faaliyet göstermektedir. HELM dünyanın en büyük kimyasal pazarlama işletmelerindendir ve 30'dan fazla ülkede 100'ü aşkın şube, satış bürosu ve iştirakleri ile sahip olduğu spesifik yerel bilgiler sayesinde en önemli pazarlara erişimi güvenceye almaktadır.